Vibrasjonsisolering av Kv. Västända

Kvartalet Västända er under bygging i 2015. Bygningene (som vil inneholde 180 leiligheter) er avgrenset av veiene Årstavägen og Johanneshovsvägen, og utgjør også en heldekning av trikkebanen Tvärbanan. Alle bygningene måtte derfor vibrasjonsisoleres fra bakken. Dette ble gjort ved hjelp av elastiske strips som ble lagt mellom de lastbærende betongveggene og bygningsfundamentsålene. Som elastisk materiale ble anvendt matter av ReguFoam med ulik bredde og stivhet for å sikre forsvarlig ytelse.

Entreprenør for prosjektet er JM Entreprenad AB